Witamy, 19 lipca 2024 r. Imieniny: Alfreny, Rufina
 
 
Jeżeli masz konto w naszym serwisie podaj swoje dane w polu poniżej:
Jeśli nie masz konta, możesz je
założyć tutaj
Wyszukiwarka domyślnie przeszukuje Leksykony i Słowniki. Jeśli chcesz ograniczyć wyszukiwanie do konkretnej części wybierz wyszukiwarkę zaawansowaną lub przejdź do tej części serwisu:

  
Wyszukiwanie zaawansowane
 
 
Jak kupować w księgarni
Polityka prywatności/Ciasteczka
Jak kupować eBOOKi
System płatności

  EBOOKI
  Marketing
  Organizacja,
  zarządzanie
  Zarządzanie personelem
  Sprzedaż i dystrybucja
  Informatyka w
  zarządzaniu
  Ekonomia
  Rynki kapitałowe
  Finanse
  Rachunkowość
  Bankowość
  Języki obce
  Poradniki
  Inne a ciekawe
  Unia Europejska

Bestsellery
1.Zarządzanie pracą - Zdzisław Jasiński (red.)
2.Motywowanie w przedsiębiorstwie - Zdzisław Jasiński

Leksykon biznesu A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Cena - price


ogólnie – to cokolwiek, z czego trzeba zrezygnować w zamian za nabycie produktu lub usługi. Jest ona sumą pieniędzy oraz działań i oczekiwań nabywcy wiążących się z nabyciem produktu lub usługi, które wywierają wpływ na dokonanie bądź zrezygnowanie z zakupu. Ceny wyrażane są w jednostkach pieniężnych, które trzeba zapłacić w momencie dokonania zakupu lub w czasie późniejszym przy zakupach ratalnych. Cena jest elementem marketing-mix ściśle powiązanym z pozostałymi elementami marketingu. Jest ona najbardziej elastycznym elementem, ponieważ łatwiej ją zmienić niż produkt, dystrybucję czy promocję. Cena może być tworzona zgodnie z formułą kosztową lub popytową. Formuła kosztowa polega na uwzględnieniu wszystkich rodzajów kosztów: stałych, zmiennych, (pośrednich i bezpośrednich) i utworzeniu na ich podstawie ceny z doliczeniem pożądanego zysku. Podstawą popytowej formuły cen są ceny podobnych znajdujących się na rynku produktów biorąc pod uwagę koszty wytwarzania. Cena odzwierciedla rynkowe znaczenie i wartość produktu oraz grupę nabywców dla których jest przeznaczony ze względu na oczekiwane zaspokojenie potrzeby i uzyskanie satysfakcji. Cena wyznacza także rodzaje sprzedaży (intensywną, selektywną, ekskluzywną), właściwe kanały dystrybucji oraz sposoby komunikacji promocyjnej z nabywcami. Wysokość ceny zależy od kosztów produkcji i sprzedaży oraz od uwarunkowań rynku, a głównie od relacji podaży i popytu. Cena musi zapewnić wytwórcy i sprzedawcy zwrot poniesionych nakładów kapitałowych i kosztów oraz osiągnięcie zysku dzięki akceptacji ceny przez nabywców wyrażonej dokonywaniem zakupów. Dla każdego wyrobu można określić wiązkę cech i każdą z nich ocenić. Cena, jaką można uzyskać na rynku za każdą z tych cech, wyznacza łączną cenę poszczególnego zestawu, jaki tworzy produkt czy usługa. Wyznaczenie przez producenta, przedsiębiorstwo handlowe czy usługowe cen na konkretny produkt i usługę polega na ustaleniu ceny rynkowej stanowiącej syntezę wielu elementów składających się na ocenę ekwiwalentności wymiany. Ustalenie ceny na zbyt niskim poziomie napotyka na barierę kosztową grożącą przedsiębiorstwu poniesieniem straty. Cena ustalona na nadmiernie wysokim poziomie wywołuje barierę popytu. Podstawą polityki cen, której celem jest opanowanie obsługiwanego albo nowego rynku, winno być powstrzymywanie konkurentów od wejścia na ten rynek tak długo, aż sprzedaż nowego produktu osiągnie przeważający w nim udział. Ustalona cena powinna umożliwić zwrot poniesionych kosztów i osiągnięcie zysku dzięki wytworzeniu wartości produktu i usługi w świadomości nabywców. Na ustalenie ceny wpływają: koszty stałe i zmienne, możliwość ich minimalizacji, wielkość podaży i popytu, średni poziom zys-kowności i jego maksymalny poziom, segment, dla którego produkt jest przeznaczony, pozycja przedsiębiorstw na rynku, strategia sprzedaży, opinia nabywców i konkurencja. Postępowanie według reguł marketingu wskazuje na niską efektywność i skuteczność konkurowania cenami wobec korzyści konkurowania walorami produktu powiększonego. Swobodę ustalania cen przez przedsiębiorstwa ograniczają ceny konkurencyjnych wyrobów i usług, stopień akceptacji przez nabywców, administracyjne ustalenia organów państwowych, a także wpływ organizacji ochrony interesów konsumentów. Alfred Marshall sformułował w 1890 roku „prawo jednej ceny” oparte na twierdzeniu, że: „Im rynek jest bliższy doskonałości, tym silnej na wszystkich jego częściach występuje tendencja do płacenia tej samej ceny za taką samą rzecz w tym samym czasie”. Cena odgrywa kluczową rolę w gospodarce rynkowej. Jest mechanizmem, dzięki któremu dokonywana jest wymiana, bez konieczności centralnego kierowania i osobistego kontaktowania się ludzi. Ceny powstające w swobodnych transakcjach kupna i sprzedaży umożliwiają skoordynowanie działań producentów i konsumentów związane z wytwarzaniem, wymianą oraz konsumowaniem produktów. Ceny pełnią trzy wzajemnie powiązane funkcje:
1. są nośnikiem informacji,
2. skłaniają do stosowania najtańszych, najbardziej wydajnych metod produkcji, a przez to do zużywania zasobów do celów najbardziej opłacalnych,
3. pełnią funkcję podziału dochodu przesądzając kto, ile otrzyma produktów.
[T. Sztucki]

Zobacz również: funkcje cen , wrażliwość cenowa


« Wstecz « poprzedni    następny »
Leksykon biznesu
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Leksykon Unii Europejskiej
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Słownik polsko-angielski
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Uruchom asystenta w oknie
Hasło dnia
A vista - (wł. a vista  – za okazaniem); zwrot używany przy oznaczaniu dokumentów płatniczych, płatnych za okazaniem (na okaziciela), od...
Najpopularniejsze hasła
1. Marketing
2. A vista
3. DAGMAR
4. Akceleracja
5. abandon /zrzeczenie się/

Jeżeli nie znalazłeś satysfakcjonującej Cię odpowiedzi zadaj pytanie innym
Do góry strony
Strona główna | O firmie | Kontakt | Księgarnia | Leksykony/Słowniki | Moje dane

Wydawnictwo Placet
01-517 Warszawa, ul. Mickiewicza 18a/1
e-mail: redakcja@placet.com.pl

English Deutsch